VrijVorm

     architectuur
Ontwerpen
detail hout

Ik ben betrokken bij kleine en grootschalige projecten waarbij de opdrachtgever centraal in eigen beheer een ontwerp- en bouwproces aangaat.
Een individuele benadering gaat snel, maakt meer waardevols mogelijk en houdt rekening met de (financiële) mogelijkheden die voorhanden zijn.

Na het gezamenlijke gesprek is mijn eerste stap het maken van verschillende schetsontwerpen. Is het resultaat inspirerend, dan wordt afgesproken welke aspecten er in het definitieve ontwerp terug moeten komen. Vervolgens wordt deze synthese in het ontwerp meer verfijnd wat betreft de materialisering en de detaillering. Dan komt het moment voor de realisatie.